•  

    36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23

Дорогі друзі!

Маю високу честь звернутися до Вас від імені чисельного колективу Української медичної стоматологічної академії.

Ми пишаємося своєю історією, своїми традиціями, невтомними і відданими медицині, науці і освіті працівниками, успішними випускниками, своїми досягненнями і добрим ім’ям, визнаними не тільки в нашій державі, а й в багатьох країнах світу.

Українська медична стоматологічна академія пройшла шлях від одонтологічного факультету у складі Харківської медичної академії до сучасного багатопрофільного навчального закладу, який має п'ять факультетів, медичний коледж, науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики, спеціалізовану Вчену раду по захисту докторських дисертацій, навчальний науково-лікувальний підрозділ "Стоматологічний центр".

Сьогодні академія є провідним спеціалізованим закладом з підготовки лікарів з досвідченим і потужним кадровим потенціалом: на 53 кафедрах працюють 86 професорів, 88 докторів медичних наук, 372 кандидати медичних наук, 209 доцентів. Серед них – 2 лауреати Державної премії України, 5 заслужених діячів науки і техніки України та 5 заслужених лікарів України. Академія проводить підготовку спеціалістів більш, ніж для 38 країн світу. На сьогоднішній день в академії навчається понад 4400 студентів.

Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням новітніх технологій у сфері науки та освіти. В академії створено продуктивну, високоефективну систему підготовки нової генерації медичної інтелігенції, формується професійна духовна еліта держави. Стажування студентів та випускників проводиться в кращих європейських клініках та університетах, свідченням чого є надання у 2013 році статусу партнера у програмі ЄС «Erasmus Mundus».

Академія неодноразовий учасник міжнародних виставок престижних навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», «Освіта і кар’єра», на яких представляла досягнення вузу в організації навчально-виховного процесу: науково-методичні інновації, сучасні інформаційно-телекомунікаційні та мультимедійні системи навчання та ін., за що була нагороджена медалями найвищого гатунку та Дипломами. За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти академії присвоєне почесне звання „Лідер сучасної освіти”.

Академія як учасник загальноукраїнського проекту «Найкращі заклади медичної освіти України – медичний олімп» за значний внесок у розвиток медичної освіти і науки України нагороджена Дипломом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, а також Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

За час існування академія підготувала близько 30 тисяч лікарів-стоматологів, 12 тисяч лікарів різних спеціальностей. У теперішній час здійснюється випуск лікарів, які навчались згідно Болонської системи, що свідчить про впевнене входження нашого вишу в Європейський освітній простір та дає можливість випускникам бути конкурентоздатними і визнаними спеціалістами у будь-якій державі світу.

Сьогодні провідні вчені Української медичної стоматологічної академії, професори, академіки своїми науковими ідеями і надбаннями суттєво збагачують потенціал вітчизняної науки і практичної медицини, докладають усі зусилля для збереження здоров’я народу нашої держави та її процвітання і розвитку.

Обираючи свій самостійний шлях у життя, Ви маєте унікальну нагоду скористатися надбаннями, напрацьованим досвідом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у нашому навчальному закладі і за час навчання весело і змістовно провести студентські роки.

Ми будемо раді бачити Вас в нашій Академії.

З щирою повагою до Вас,  
ректор Української медичної стоматологічної академії, 
Заслужений лікар України, 
доктор медичних наук, професор 
В.М. Ждан