•  

    36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23

Однозначно. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії. Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюватимуться на веб-сайті академії.

За інформацією щодо вступу можна звернутися за адресою: 36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23
Тел. приймальної комісії: (0532) 502566, 56-20-92 (багатоканальний), 56-21-38, 56-21-79, (05322) 20822

Надіслані запитання від майбутніх вступників озвучила в інтерв’ю з відповідальним секретарем приймальної комісії Української медичної стоматологічної академії Г.М. Балею прес-секретар академії С.І. Польщикова.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті академії відповідно до строків, визначених у Правилах прийому.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів, починається 10 липня, 16 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; 22 липня — для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступні іспити ж триватимуть з 17 до 22 липня включно, а співбесіди – з 17 до 19 липня включно.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, який формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями за державним замовленням — не пізніше 26 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 31 липня.

Зарахування вступників за державним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 01 серпня, за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.

Фахові вступні випробування для вступу на другий курс проводяться з 23 до 30 липня.

Вступник подає особисто:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копію довідки про одержання ідентифікаційного коду;
  • два конверти з марками по Україні.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у Правилах прийому випадків.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією. У заяві вступники вказують її пріоритетність, конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми здобуття освіти.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня "Магістр" конкурсний бал обчислюватиметься як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти.

Бюджетна конкурсна пропозиція враховуватиме результати ЗНО з української мови та літератури (перший предмет), біології або хімії (другий предмет) та фізики або математики (третій предмет).

Небюджетні конкурсні пропозиціі враховуватимуть результати з української мови та літератури (перший предмет), біології (другий предмет) та хімії/математики або хімії/історії (третій предмет) (на вибір вступника).

Прийом на навчання до медичного коледжу академії на базі 11 класів проводитиметься за спеціальностями:

Медсестринство (освітня програма – сестринська справа, термін навчання — 3 роки на базі повної загальної середньої освіти);

Стоматологія (освітня програма – стоматологія ортопедична, термін навчання 2 роки на базі повної загальної середньої освіти);

Фармація, промислова фармація (освітня програма – фармація, термін навчання – 2 роки на базі повної загальної середньої освіти – денна форма навчання та 3 роки – заочна форма навчання.

А прийом на навчання на основі базової загальної освіти (9 класів) до медичного коледжу академії проводитиметься за такими спеціальностями:

Медсестринство (освітня програма — сестринська справа, термін навчання — 4 роки, денне навчання);

Стоматологія (освітня програма — стоматологія ортопедична, термін навчання 3 роки, денне навчання);

Фармація, промислова фармація (освітня програма — фармація (термін навчання – 3 роки, денна форма навчання).

Українська медична стоматологічна академія відповідно до ліцензії оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенем "Магістр" на денну форму навчання за наступними спеціальностями: "Стоматологія" (термін навчання 5 років), "Медицина" (термін навчання 6 років) та "Педіатрія" (термін навчання 6 років).

Академія також здійснюватиме прийом на другий курс для здобуття ступеня "Магістра" за спеціальностями 222 "Медицина" та 221 "Стоматологія" (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Звичайно, вони є. Реєстрації на ЗНО здійснюватиметься з 5 лютого по 18 березня 2019 року. Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках. Подання до 7 заяв на місця державного замовлення не більше, ніж з 4 спеціальностей. Мінімальні значення результатів ЗНО із другого та третього конкурсних предметів встановлені не менше 150 балів. Вступ на 2 курс за ступенем "Магістра" на основі молодшого спеціаліста – тільки на контрактну форму навчання. Формування конкурсного балу із застосуванням сільського та першочергового коефіцієнтів.

Кожна вступна кампанія має свої особливості. Вони не є константою, а тому вступники ще задовго до її старту починають «засипати» запитаннями приймальні комісії облюбованого закладу вищої освіти на кшталт: Що? Як? Коли? і т. п. Майбутні вступники УМСА отримають відповіді в інтерв’ю з відповідальним секретарем приймальної комісії УМСА Г.М. Балею.