•  

    36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23

П'ятниця 26 червня 15:16 2020
з 26-06-2020 по 13-07-2020

Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступниками, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу приймальної комісії академії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, у терміни, визначені у розділі VI Правил прийому. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та підтвердження про отримання заяви надсилається вступнику разом із розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву у паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти в день першого іспиту до його початку. У 2020 році зарахування на навчання на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії академії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з накладанням електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії академії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені Правилами прийому закладу фахової перед вищої освіти. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. у такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між закладом фахової перед вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для не повнолітніх вступників) та договору між закладом фахової перед вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

До електронної заяви обов`язково потрібно додати сканкопію або фотокопію паспорта та свідоцтва про базову освіту з додатком!